Najnovije vesti iz Sokobanje :: Turističke informacije Soko Banje

Preuzmite našu besplatnu aplikaciju za SOKOBANJU
Reklamirajte svoj smeštaj sa vaučerom u 2017. godini

Turistička agencija SOKOINFO obaveštava sve privredne subjekte, druga pravna lica, zdravstvene ustanove koje organizuju boravak i pružaju usluge prevencije, lečenja i rehabilitacije, a pružaju usluge smeštaja i ishrane trećim licima ...

Soko Banja će zaštiti svoje termalne izvore

Predsednik Skupštine Opštine Sokobanja Dragoljub Jevtić izjavio je da će ta opština na radnom sastanku zatražiti pomoć od stručnih ljudi i nadležnog ministarstva da se zabrane nelegalna bušenja i nelegalna istraživanja koja uništavaju termalna izvorišta u