Najnovije vesti iz Sokobanje :: Turističke informacije Soko Banje

Preuzmite našu besplatnu aplikaciju za SOKOBANJU
Reklamirajte svoj smeštaj sa vaučerom u 2017. godini

Turistička agencija SOKOINFO obaveštava sve privredne subjekte, druga pravna lica, zdravstvene ustanove koje organizuju boravak i pružaju usluge prevencije, lečenja i rehabilitacije, a pružaju usluge smeštaja i ishrane trećim licima ...