Pronađite slobodan smeštaj u Sokobanji i rezervišite apartman ili sobu online bez troškova!

Najnovije vesti iz Sokobanje :: Turističke informacije Soko Banje

Važno obaveštenje za sve stanodavce Sokobanji!

Centralni informacioni sistem eTurista počinje sa radom 01.10.2020! Zakonom o ugostiteljstvu propisano je da JLS na propisan način vodi evidenciju ugostitelja i ugostiteljskih objekata, koji ugostiteljske usluge smeštaja pružaju u nekategorisanim ugostiteljskim objektima za smeštaj, kao i kategorisanim objektima domaće radinosti

Centralni informacioni sistem eTurista počinje sa radom 01.10.2020! Zakonom o ugostiteljstvu propisano je da JLS na propisan način vodi evidenciju ugostitelja i ugostiteljskih objekata, koji ugostiteljske usluge smeštaja pružaju u nekategorisanim ugostiteljskim objektima za smeštaj, kao i kategorisanim objektima domaće radinosti (kuća, apartman i soba) i seoskog turističkog domaćinstva – koje je dužna da unese u CIS.

eTurista

Beograd, 21. septembar 2020.
OBAVEŠTENjE UGOSTITELjIMA KOJI PRUŽAJU UGOSTITELjSKE USLUGE SMEŠTAJA U NEKATEGORISANOM UGOSTITELjSKOM OBJEKTU

Zakonom o ugostiteljstvu i pravilnikom  kojim se uređuje sadržina i način vođenja evidencije objekata za smeštaj propisana je obaveza ugostitelja koji pruža usluge smeštaja u nekategorisanom ugostiteljskom objektu za smeštaj vrste hostel, prenoćište, konačište, botel, han, konak, etno kuća, salaš, vila, kampiralište, kamping odmorište, kamping stop i dr; u nekategorisanom ugostiteljskom objektu za smeštaj nautičkog turizma; u nekategorisanom objektu za smeštaj lovnog turizma vrste lovački dom, lovačka kuća i lovačka koliba,

    da radi evidentiranja, podnesu prijavu jedinici lokalne samouprave na čijoj teritoriji se objekat nalazi

 

         POZIVAJU SE UGOSTITELjI  DA U NAJKRAĆEM MOGUĆEM ROKU ISPUNE SVOJU ZAKONSKU OBAVEZU I DA SE EVIDENTIRAJU KOD JLS

Od 1. oktobra 2020. godine, početkom primene pravilnika kojim se uređuje oblast centralnog informacionog sistema (eTurista), ugostititelji će moći da prijavljuju domaće i strane turiste, isključivo preko CIS-A.

NEPOSTUPANjE PO NAPRED NAVEDENOM UGOSTITELjI, SAGLASNO  ZAKONU O UGOSTITELjSTVU I ZAKONU O STRANCIMA, ČINE PRERŠAJ, O ČEMU ĆE BITI OBAVEŠTENA TURISTIČKA INSPEKCIJA I MUP – Služba za strance.
OBAVEŠTENjE JEDINICAMA LOKALNIH SAMOUPRAVA (JLS)

Zakonom o ugostiteljstvu propisano je da JLS na propisan način vodi evidenciju ugostitelja i ugostiteljskih objekata, koji ugostiteljske usluge smeštaja pružaju u nekategorisanim ugostiteljskim objektima za smeštaj, kao i kategorisanim objektima domaće radinosti (kuća, apartman i soba) i seoskog turističkog domaćinstva – koje je dužna da unese u CIS.

 

          POZIVAJU SE JLS DA U NAJKRAĆEM MOGUĆEM ROKU ISPUNE SVOJU ZAKONSKU OBAVEZU I DA  U CIS UNESU NEKATEGORISANE UGOSTITELjSKE OBJEKTE (KOJI SU PODNELI PRIJAVU) I OBJEKTE DOMAĆE RADINOSTI  I SEOSKOG TURISTIČKOG DOMAĆINSTVA, KOJE SU KATEGORISALI.

NEPOSTUPANjE PO NAPRED NAVEDENOM, ODGOVORNO LICE U DRŽAVNOM ORGANU, ODNOSNO JLS ČINI PREKRŠAJ ZA KOJI JE, SAGLASNO ČLANU 94. ZAKONA O UGOSTITELjSTVU, ZAPREĆENA NOVČANA KAZNA OD 50.000 DO 100.000 DINARA.

U SLUČAJU DA UGOSTITELjI KOJI SU UREDNO ISPUNILI SVOJU ZAKONSKU OBAVEZU NE BUDU UNETI U CIS I NE BUDU U MOGUĆNOSTI DA VODE EVIDENCIJU KORISNIKA USLUGA PREKO TOG SISTEMA, USLED PROPUSTA I NEČINjENjA JLS, SVU ODGOVORNOST ĆE SNOSITI ODGOVORNO LICE U JLS.

APELUJE SE DA JLS U NAJKRAĆEM MOGUĆEM ROKU UPUTE POZIV UGOSTITELjIMA, KOJI NA NjENOJ TERITORIJI PRUŽAJU USLUGE SMEŠTAJA U NEKATEGORISANOM UGOSTITELjSKOM OBJEKTU, DA ISPUNE SVOJU ZAKONSKU OBAVEZU I PRIJAVE SE RADI EVIDENTIRANjA I UNOŠELjA U CIS.

NAPOMINjEMO, DA OD 1.10. 2020. CIS POSTAJE JEDINI IZVOR PODATAKA ZA RZS O TURIZMU, TE UKOLIKO JLS NE UNESU NAVEDENE OBJEKTE, A UGOSTITELjI NE BUDU EVIDENTIRALI TURISTE, STATISTIČKI ĆE TURISTIKI PROMET BITI ZNAČAJNO UMANjEN U OVIM JLS ALI I U CELOJ REPUBLICI SRBIJI, ODNOSNO, TO ĆE IMATI POSLEDICE NA PROCES ODOBRAVANjA PROJEKATA RAZVOJA I PROMOCIJE ZA NAVEDENE JLS.

Ukupno na vezi

7

U poslednja 24h

695

U poslednjih 7 dana

4860

Tražite smeštaj?

Možemo vam ponuditi veliki broj apartmana, studija i soba u privatnom i hotelskom smeštaju u Sokobanji. Vi samo ispunite kontakt formu a stanodavci će vam poslati svoje ponude.

Pošalji upit

Kontaktirajte nas

Adresa: Karađorđeva bb/3, Sokobanja

Tel/Fax: (018) 833-232 * 062 445 274 * 064 31 22 222

Email: tasokoinfo@gmail.com

Copyright © 2020 Sokobanja Travel
Smeštaj Privatni smeštaj Vile i apartmani sa bazenom Seoski turizam Hoteli u Sokobanji Pansioni Cenovnik smeštaja Vodič kroz Sokobanju Manifestacije Šta posetiti? Vodič Doček Nove godine Restorani Stara Vodenica Restoran Vidikovac Restoran Župan Wellness centar Cenovnik Izletišta u Sokobanji Lepterija Sokograd Popovica Izletište Grudno Ripaljka Ozrenska pećina Kalinovica Izvor reke Moravice Bovansko jezero Aqua Park Cenovnik Lokacija Slana soba Kako doći? Važni telefoni Autobuske linije Wireless internet Soko Banja Soko Banja Vremenska prognoza Istorija Sokobanje Mapa Lečenje u Sokobanji Geografski položaj Hidrografske vrednosti Biogeografske vrednosti Geomorfološke vrednosti Turističke vrednosti Klima Nekretnine Vesti Galerija Video Slike Prijatelji