eBooking.rsRipaljka

Ripaljka,  jedan od najvećih i najlepših vodopada u Srbiji nalazi se na oko 200 metara od izletišta Grudno. Ovaj vodopad je akumulativnog tipa i zakonom je zaštićen 1948. godine. Nalazi se neposredno na vrelu reke Gradašnice. Vodopad je dobio ime po tome što se u ovom kraju često umesto skočiti kaže ripati. Krečnjački odseci Ripaljke presvučeni su debelom korom stvrdnutog bigra. Postoje mala Ripaljka, pored jezerceta na izletištu Grudno, koja ima pad vode 9 m i velika Ripaljka sa padom vode od 17, 5 m.