eBooking.rsPopovica

Popovica  se u odnosu na Sokograd nalazi sa druge strane kanjona Moravice. Do Popovice može se doći preko brda stazama od Hotela "Moravica", parka Banjica, Lepterije ili sa Prevalca. Na lokalitetu "ravna stena" nalazi se drveni sto sa klupama. Popovica je na 443 metara nadmorske visine i sa nje se mogu videti Sokograd, izletište Lepterija, Janior, Sokobanja, vrh Šanci, Rtanj i dolina prema selu Blendija.